De Moedt ProjectenGevelrestauratie

Gevelrestauratie

Onder gevelrestauratie verstaan wij het volgende:
De gevel zo restaureren dat de oorspronkelijke karakter en constructie van de gevel weer herkenbaar is.

Wij hebben de volgende methodes:

Schadeherstel

Schadeherstel aan metsel- en voegwerk, zoals bijvoorbeeld scheuren en roestvorming.

Repareren

Repareren van beschadigd metsel- en/of voegwerk met op kleur aangemaakte restauratiemortel.

Vervangen

Vervangen van metsel- en voegwerk, waaronder ook binten en/of lateien en het aanbrengen van loodstroken en/of slabben.